CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KHÔI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KHÔI NGUYÊN

GÀU TẢI NHỰA

  Thông tin sản phẩm

 • Mã sản phẩm:
 • Kích Thước (mm):
 • Nguyên liệu:
 • Màu sắc:
 • Lượt xem: 1
 • Công dụng:
 • Tìm cửa hàng gần nhất tại đây

 • Thông tin sản phẩm
 • Bình luận

GÀU TẢI CÁC LOẠI

KÍCH THƯỚC

 • 380x233x165 Trọng lượng 1.5kg.
 • 300x250x190 Trọng luong 884g ( hàng khách).
 • 280x210x135 Trọng lượng 700g.
 • (285x219x145 Trọng lượng 700g)
 • 280x150*85 mm
 • 255x123x116 Trọng lượng 465g.
 • 208x140x120 Trọng lượng 415g.
 • 208x150x115 Trọng lượng bán 24k(4/1/2017)
 • 190x143x85 bán 20k
 • 189x143x90 Trọng lượng 274g.
 • 130x120x80 bán Quang Huy 30k.
 • XH 250x190x 155 trọng lưởng 703g.
 • XH 245x185x155 trọng lượng 600g.
 • XH 208x169x159- trọng lượng 450g.
 • XH 151x130x135 trọng lượng 245 g.
 • XH 145x123x87 trọng lượng 162g.
 • XH 107x94x70 trọng lượng 74g.

Sản Phẩm Khác

Mr.Tuấn:0918.414.489
Mr.Thái:0918.404.489
Ms.Thư:0918.714.489
Ms.Giàu:0911.641.685